2020-09-10

Rodzice dzieci z grup Średniaków (Żabek) i Starszaków (Pszczółek) proszeni są o zaopatrzenie dzieci uczęszczających na religię w zesyty.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach