Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z Zarządzeniem 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
27 stycznia 2021 roku rozpoczynamy nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

 

W terminie 11.02.2021 – 19.02.2021 r. do godziny 12.00 należy złożyć Deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22 – dotyczy to rodziców, których dzieci obecnie uczęszczają do naszego przedszkola. Termin 19.02.2021 r. godz. 12.00 jest nieprzekraczalny. Nie złożenie dokumentu w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (zakładka Rekrutacja do przedszkola) lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

Witryna rekrutacyjna dla nowych kandydatów zostanie otwarta 1.03.2021 r. o godzinie 8.00, zamknięcie nastąpi 11.03.2021 r. o godzinie 15.00.

Adres witryny dla nowych kandydatów: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Szczegółowe zasady i kryteria naboru znajdą Państwo w pliku do pobrania (umieszczony poniżej) Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Wszystkie terminy znajdą Państwo w Zarządzeniu 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 stycznia umieszczonym na gazetce informacyjnej przedszkola oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja do przedszkola.

pdf
77126

Oświadczenie uniwersalne (do kryterium "wielodzietość rodziny kandydata" oraz "kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, (zaznaczając wypełnienie tego kryterium należy dołączyć oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki)"

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach