Budynek przedszkola

Przedszkole nr 4 mieści się w ponad stuletnim budynku dawnej szkoły podstawowej, w dzielnicy Rybnika – Ligocie.

Wokół przedszkola jest dużo zieleni a pobliskie lasy sprzyjają organizowaniu ciekawych spacerów i wycieczek. W obrębie przedszkola znajdują się dwa place zabaw z bezpiecznym, nowoczesnym sprzętem rekreacyjno - sportowym.

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały, do których przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 6 lat. W ciągu dnia proponujemy cztery urozmaicone pyszne, domowe posiłki.
Placówka jest sukcesywnie modernizowana, na bieżąco wzbogacana jest baza dydaktyczna. Posiadamy nowocześnie urządzone sale zajęć i zabaw, wyposażone w nowe kolorowe meble, sprzęt RTV, atrakcyjne środki dydaktyczne oraz zabawki, dysponujemy nowoczesnym sprzętem biurowym. Posiadamy również dostosowane do wieku dzieci komputery firmy IBM z programem zawierającym ćwiczenia oraz zabawy z zakresu wszystkich dziedzin nauczania.

Posiadamy też swoje tradycje. Każdego roku organizujemy pożegnanie lata, pasowanie na przedszkolaka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dni otwarte dla rodziców, spotkania przy okazji świąt, bale środowiskowe dla dzieci, festyny rodzinne i wiele innych uroczystości. Staramy się, by dzieci przebywające w naszej placówce miały możliwość nauki i zabawy w miłej i serdecznej atmosferze.

Wszystkim naszym wychowankom zapewniamy: udział w codziennych, ciekawych zajęciach dydaktyczno - wychowawczych oraz zabawach dowolnych rozwijających umiejętności, zdolności i zainteresowania. W grupach starszych prowadzona jest katecheza.
Realizujemy programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN oraz programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stara się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój oraz przygotować do podjęcia nauki w szkole. Wykorzystujemy ciekawe, nowoczesne metody i techniki nauczania o czym można się przekonać w trakcie zajęć otwartych dla rodziców.

Prowadzimy stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizujemy konsultacje z psychologiem i logopedą.
Współpracujemy z Radą Dzielnicy, Klubem Kultury Harcówka, Biblioteką Miejską oraz pobliską Szkołą Podstawową nr 4 . Wspólnie z tymi instytucjami organizujemy szereg imprez dla środowiska i cykliczne spotkania biblioteczne dla dzieci.

W ciągu roku na terenie placówki organizujemy dla dzieci przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne oraz szereg imprez okolicznościowych. Każdego roku dzieci korzystają z wycieczek wyjazdowych.
Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, projektach i przeglądach. Zdobywamy nagrody, certyfikaty i wyróżnienia.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach