2020-10-05

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zgłoszenie przez jednego z rodziców  przypadku wszawicy wśród dzieci, prosimy o wzmożoną kontrolę i obserwację zachowań dzieci oraz czystości głów. W przypadku zaobserwowania pasożytów u dziecka, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi lub wychowawcy oraz pozostawienie dziecka w domu do czasu całkowitego wyleczenie (zgodnie z obowiązującą Procedurą postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy).

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach