Próba syren alarmowych

2020-10-05

Informacja w załączeniu

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach