2020-10-13

Szanowni Państwo!

Przypominamy o OBOWIĄZKU odbijania karty przy wejściu oraz wyjściu dziecka z przedszkola. W przypadku braku odbicia naliczone zostają maksymalne godziny pobytu dziecka w przedszkolu czyli 6.30 - 16.30.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach