Zawieszenie zajęć w dniach 27.10.2020 r. - 30.10.2020 r.

2020-10-26

Na podstawie § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego

informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich oddziałach przedszkolnych w naszej placówce w okresie od 27 – 30 października 2020r.

z powodu nieobecności chorobowych nauczycieli i pracowników obsługi.

W okresie obejmującym zawieszenie zajęć kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej dla tylko grupy starszaków z uwagi na realizację obowiązku szkolnego. W pozostałych grupach nie ma możliwości realizacji nauczania zdalnego, ponieważ wszyscy nauczyciele przebywają na zwolnieniach lekarskich.

Rodziców starszaków proszę o odebranie kart pracy dzieci dzisiaj lub jutro w godzinach 7 - 15. Dzieci będą z nich korzystać podczas nauczania zdalnego.


W związku z zawieszeniem zajęć informuję rodziców o przysługującym prawie do zasiłku opiekuńczego.

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i szybkiego powrotu do naszego przedszkola!

Dyrektor Przedszkola Michalina Merta

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach