Zawieszenie zajęć w dniach 2.11 - 4.11.2020 r.

2020-10-30

Szanowni Państwo!

Z powodu dalszej nieobecności chorobowej nauczycieli oraz pacowników obsługi przedszkola

za zgodą organu prowadzącego

informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich oddziałach przedszkolnych w naszej placówce w okresie od 02 – 04 listopada 2020r.

W okresie obejmującym zawieszenie zajęć kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej dla tylko grupy starszaków z uwagi na realizację obowiązku szkolnego oraz w grupie średniaków. W pozostałych grupach nie ma możliwości realizacji nauczania zdalnego, ponieważ wszyscy nauczyciele przebywają na zwolnieniach lekarskich.
W związku z zawieszeniem zajęć informuję rodziców o przysługującym prawie do zasiłku opiekuńczego.

Rodziców Średniaków proszę o odebranie Kart pracy dziecka do pracy zdalnej z dzieckim w domu. Karty można dobierać dzisiaj tj. 30.10.2020 r. od godziny 13.00 - 15.00 oraz w poniedziałek do godziny 15.00

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i szybkiego powrotu do naszego przedszkola!

Dyrektor Przedszkola Michalina Merta

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach