2020-11-02

Rodziców Średniaków (Żabki - wych. Marta Znamirowska - Kwaśnica) proszę o odebranie Kart pracy dziecka do pracy zdalnej z dzieckim w domu. Karty można dobierać dzisiaj tj. 02.11 do godziny 15.00.

Zajęcia z języka angielskiego do pracy z dzieckiem w domu dostępne są w zakładce "Zajęcia dodatkowe".

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach