Zawieszenie zajęć w dniach 5.11.2020 - 6.11.2020

2020-11-04

Szanowni Państwo!

Z powodu dalszej nieobecności chorobowej nauczycieli oraz pacowników obsługi przedszkola a podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604 t.j)

za zgodą organu prowadzącego

informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich oddziałach przedszkolnych w naszej placówce w okresie od 05 – 06 listopada 2020r.

W okresie obejmującym zawieszenie zajęć kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej dla tylko grupy starszaków z uwagi na realizację obowiązku szkolnego oraz w grupie średniaków. W pozostałych grupach nie ma możliwości realizacji nauczania zdalnego, ponieważ wszyscy nauczyciele przebywają na zwolnieniach lekarskich.
W związku z zawieszeniem zajęć informuję rodziców o przysługującym prawie do zasiłku opiekuńczego.

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i szybkiego powrotu do naszego przedszkola!

Dyrektor Przedszkola Michalina Merta

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach