Zawieszenie zajęć w grupie Żabek i Krasnoludków

2020-11-26

Szanowni Państwo!

Na podstawie § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego,

informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w grupach Żabek i Krasnoludków w dniach 27.11.2020 r. – 05.12.2020 r.

informuję również, iż dzieci z tych grup, które nie zostały objęte kwarantanną mogą uczęszczać do przedszkola

W okresie obejmującym zawieszenie zajęć dla tych dwóch grup kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej.

Pozostałe grupy tj. Pszczółki i Delfinki mogą korzystać z przedszkola w sposób stacjonarny jak dotychczas.

W związku z zawieszeniem zajęć informuję rodziców dzieci objętych kwarantanną o przysługującym prawie do zasiłku opiekuńczego.

W załączeniu Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o objęciu dzieci kwarantanną.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach