2020-12-10

18.12.2020 odbędą się we wszystkich grupach Wigilie grupowe. Prosimy aby dzieci w tym dniu były ubrane odświętnie.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach