2020-12-17

PRZYPOMINAMY!

Do szatni dzieci wchodzą bez rodziców.

Nie dotyczy to grupy maluszków, którym rodzice mogą pomóc w szatni, tak jak zostało to ustalone na zebraniach z rodzicami.

Wchodząc do szatni prosimy o zdjęcie obuwia zarówno przez rodziców jak i przez dzieci!

Dziękujemy!

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach