2021-03-08

Przypominamy, iż zarejestrowane w systemie naborowym wnioski należy wydrukować i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do czwartku 11 marca do godziny 15.00. Niedostarczenie wniosku oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach