Konkurs plastyczny "Wielkanocny zając"

2021-03-11

ZAPRASZAMY NA KONKURS PLASTYCZNY

„WIELKANOCNY ZAJĄC”

 

Organizatorzy:

Marta Znamirowska – Kwaśnica, Aleksandra Włodyka, Magdalena Maruszak

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego techniką płaską ( na kartce) z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

2. Cele konkursu:

  • pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,

  • pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci,

  • przegląd różnych technik plastycznych.

3. Uczestnicy: dzieci z przedszkola

Termin składania prac: prace konkursowe należy składać do 26.03.2021 u organizatorów.

Kryteria oceny prac:

- samodzielność wykonania,

- pomysłowość,

- wykorzystany materiał,

- zgodność pracy z tematem,

- ogólne wrażenia artystyczne.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

Zgłaszane prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko. Do każdej pracy należy dołączyć starannie przymocowaną metryczkę.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach