2021-03-29

Szanowni Państwo!

Wyniki rekrutacji na zdjęciach poniżej.

  1. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 30 marca do 12 kwietnia br. (do godz. 15.00).

 

  1. Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) na adres: przedszkole4@poczta.onet.pl lub bezpośrednio złożone w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko.
    W obecnym czasie zwiększonych obostrzeń preferujemy przyjmowanie wniosków w wersji elektronicznej. Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 

  1. Potwierdzenie woli można pobrać ze strony internetowej przedszkola: www.p4.miastorybnik.pl zakładka „Rekrutacja do przedszkola”.

 

  1. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach