Projekt 3R Rodzina Rozwój Rybnik

2021-05-14

Zachęcamy do zapoznania się z projektem 3R Rodzina Rozwój Rybnik program aktywności lokalnej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: ULOTKA 3R

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach