Podział na grupy w roku szkolnym 2021/2022

2021-07-15

Podział dzieci do poszczególnych grup na rok szkolny 2021/2022 można znaleźć tutaj

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach