Wniosek o wydanie informacji o dziecku

2021-09-14

Szanowni Państwo!

Wniosek o wydanie informacji o dziecku przez wychowawcę, potrzebny do przedłożenia np. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądzie czy innej instytucji można pobrać tutaj

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach