Przedszkolna Spartakiada Sportowa

2021-09-21

We wtorek 21 września odbyła się w naszym przedszkolu  Spartakiada Przedszkolaków. W sportowych zawodach wystartowały grupy Delfinków, Krasnoludków i Żabek, natomiast grupa Zajączków dzielnie dopingowała swoich kolegów i koleżanki.

Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie do aktywności ruchowej dzieci, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły oraz przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami. Wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego oraz dostarczenie dzieciom radości.

Poszczególne zadania, które miały wykonać drużyny, wymagały od zawodników zwinności, skoczności i szybkości. Ważna była również umiejętność współpracy w zespole.

Dzieci radziły sobie znakomicie we wszystkich konkurencjach, a nauczyciele  żarliwie kibicowali wszystkim. Nad prawidłowym przebiegiem spartakiady  i zasadami fair play czuwali organizatorzy p. Gabrysia i p. Kasia oraz poszczególni nauczyciele obecni w tym czasie na zawodach.

Zdobywcami złotego pucharu okazała się grupa Krasnoludków, srebrnego pucharu grupa Żabek a brązowego pucharu grupa Delfinków. Puchary zostaną wyeksponowane w salach poszczególnych grup. Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe medale.

Po ciężkich zmaganiach zawodnicy zostali zaproszeni na pyszne domowe lody z zaprzyjaźnionej firmy Bravita.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach